APOSTILĂRI, SUPRALEGALIZĂRI, ATESTĂRI

 

APOSTILAREA ȘI SUPRALEGALIZAREA

Ambele sunt proceduri impuse de legislațiile statelor pentru recunoașterea pe teritoriul lor a documentelor eliberate din străinătate.

Ele se transpun printr-o confirmare prin aplicarea unei stampile a unei anumite autorități a autenticității respectivelor documente.

Procedurile sunt diferite, apostila reprezentând o procedură simplificată a supralegalizării actelor și care este recunoscută ca atare de țările semnatare ale Convenției de la Haga.

Aceste proceduri pot fi efectuate personal de către persoana interesată ori de către un mandatar împuternicit în acest sens ( inclusiv avocat) .

Deoarece apostilarea și supralegalizarea sunt diferite deși finalitatea lor este aceeași, și procedurile pe care le implică sunt diferite, acestea variind și în funcție de actele supuse apostilării ori supralegalizării.

 

Atestarea actelor de către avocat

Avocatul are posibilitatea de a redacta diverse acte juridice cu atestarea identității părților, a cuprinsului și  a datei încheierii acestora.

Atestarea nu este echivalentă cu autentificarea efectuată de notar însă ea este valabilă și suficientă pentru anumite înscrisuri.

Data certă dată de către avocat prin aplicarea ștampilei de atestare este data calendaristică care merchează momentul de la care existența unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de terți și care este considerată ca dată reală a înscrisului respectiv.

Exemple de acte care pot fi atestate de către avocat:

  • contracte civile/comerciale, valabile sub semnătură privată
  • declarații ale asociaților/administratorilor la înființarea unei societăți comerciale ori la cesiunea de părți sociale
  • notificări
  • acte constitutive
  • statute

av. Laura Herescu

tel. 0722.33.80.81

e-mail: avocat.herescu@gmail.com