Drept contractual

 

DREPTUL CONTRACTUAL

Această secțiune tratează atât materia contractelor civile cât și materia contractelor comerciale de drept intern și internațional. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil, s-a abrogat codul comercial, în cuprinsu codului civil regăsindu-se în acest moment inclusiv contracte care se aplică în mod firesc, între comercianți.

Ca și noutăți în materia contractuală -chiar dacă nu dezvoltate pe larg în cadrul acestei pagini – putem numi

 • reglementarea negocierilor
 • felul clauzelor contractuale
 • clauza de impreviziune – o noutate absolută în materia contractelor
 • riscurile pieirii bunului la momentul transferului de proprietate
 • răspunderea contractuală
 • clauza penală
 • pactul comisoriu ( total diferit față de cel prevăzut în codul civil anterior)
 • cesiunea contractelor
 • antecontractul – este și el reglementat în noul cod civil
 • raspunderea contractuala

Cabinetul pune la dispoziția clienților săi servicii de:

 1. verificare/modificare/redactare contracte civile și comerciale
 2. redactare contracte cu clauze specifice naturii contractuale în funcție de solicitările partenerilor contractuali
 3. consultanță cu privire la înțelesul diverselor clauze contractuale cuprinse în contractele/ antecontractele care urmează a fi încheiate
 4. asistență în momentul negocierii antecontractelor/contractelor civile și comerciale
 5. notificări pentru punere în întârziere a debitorului
 6. notificări în vederea cesiunii contractelor
 7. acțiuni în vederea anulării ori constatării nulității contractelor lovite de cauze de nulitate
 8. acțiuni în vederea rezilierii/rezoluțiunii contractelor
 9. acțiuni în vederea obligării debitorilor de a-și executa obligațiile contractuale
 10. acțiuni în vederea recuperării debitelor
 11. acțiuni în vederea aplicării clauzei de impreviziune/ clauzei penale etc
 12. alte acțiuni care țin de materia dreptului contractual civil și comercial

Contracte – exemplificativ:

 • contracte de vânzare-cumpărare cu sau fără ipotecă,
 • contracte cu clauză de uzufruct
 • contracte de întreținere
 • contracte de locațiune
 • contracte de rentă viageră
 • contracte de intermediere
 • contracte de mandat
 • contracte de transport
 • contracte de antrepriză
 • contracte de comodat
 • contracte de împrumut ( de folosință ori de consumație)
 • tranzacții

 

av. Laura Herescu

tel. 0722.33.80.81

e-mail avocat.herescu@gmail.com