Drept imobiliar și construcții

 

DREPT IMOBILIAR ȘI CONSTRUCȚII

Dreptul imobiliar se referă a raporturi juridice care au ca obiect un imobil -fie teren fie construcție. Acesta se regăsește în diverse ramuri de drept cum ar fi:

 • dreptul succesoral
 • dreptul contractual – atât contracte civile cât și cele comerciale ( contracte de vânzare-cumpărare, contracte de schimb, închiriere, locațiune, schimb etc)
 • regimul autorizațiilor de construire
 • regimul certificatelor de urbanism
 • calitatea în construcții și răspunderea pentru încălcarea acesteia
 • dezmembrări și alipiri terenuri
 • cartea funciară

Prezenta secțiune grupează în ea servicii juridice precum:

 • verificare/modificare/redactare contracte prin care se transmite dreptul de proprietate, inclusiv acelea care sunt însoțite de contracte de ipotecă
 • analiza documentelor care stau la baza diverselor tranzacții imobiliare
 • redactări opinii legale în materie
 • asistență la negocierea clauzelor contractuale civile sau comerciale
 • consultanță în vederea rezolvării incidentelor ivite între perioada încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare și încheierea contractelor de vânzare
 • verificarea/redactarea antecontractelor de vânzare-cumpărare înainte/după încheierea acestora ( mai ales acelea care vizează imobile aflate în construcție/nefinalizate )
 • asistență/reprezentare în fața instanțelor judecătorești în cazul unor litigii în materia imobiliară
 • notificări
 • asistență la încheierea contractelor în formă autentică

Av. Laura Herescu

tel. 0722.33.80.81

e-mail: avocat.herescu@gmail.com