Dreptul familiei

 

DREPTUL FAMILIEI 

Reglementează toate raporturile personale si patrimoniale izvorâte din relațiile de căsătorie, filiație, adopție.

Astfel, această ramură include tot ceea ce ține de :

 • căsătorie
 • divorț
 • copii născuți în și din afara căsătoriei
 • logodna
 • regimul matrimonial
 • partajul după desfacerea căsătoriei sau în timpul căsătoriei
 • tutela părintească ( în comun ori exclusivă)
 • pensiile de întreținere ( între foștii soți, pensii datorate copiilor de către părinți, pensii datorate de copii, părinților)
 • încredințarea copiilor minori
 • stabilirea domiciliului minorilor
 • dreptul la vizită
 • drepturile copiilor
 • adopții
 • recunoașterea copiilor din afara căsătoriei și tăgăduirea paternității

Av. Laura Herescu

0722.33.80.81

avocat.herescu@gmail.com