Dreptul muncii

 

DREPTUL MUNCII

Această ramură de drept reglementează toate raporturile juridice care se nasc între angajat și angajator în baza unui contract de muncă.

 • negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
 • clauzele specifice care pot fi introduse într-un contract individual de muncă
 • delegarea și detașarea angajatului
 • timpul de lucru și timpul de odihnă
 • salariul și plata orelor suplimentare
 • abaterile disciplinare
 • răspunderea patrimonială a angajatului pentru prejudiciul adus angajatorului
 • procedura de cercetare disciplinară
 • demisia
 • perioada de preaviz
 • concedierea din vina angajatului ori din motive care nu țin de persoana angajatului
 • modalități de contestare a sancțiunilor aplicate de angajator
 • munca la domiciliu
 • concediile ( anuale, medicale, fără plata, etc, pentru formare profesională)
 • regulamentul intern
 • răspunderea juridică
 • raspunderea patrimonială
 • răspunderea disciplinară
 • răspunderea penală
 • contractul de ucenicie la locul de muncă
 • munca prin agent de muncă temporară

Cabinetul oferă servicii de specialitate deopotrivă persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, atât sub forma de consultanță, asistență la negocieri, redactări diverse documente în domeniu, emiterea de opinii legale cât și asistență/reprezentare în fața instanțelor de judecată.

av. Laura Herescu

tel. 0722.33.80.81

e-mail avocat.herescu@gmail.com