onorarii pe domenii de activitate

In prezenta sectiune voi indica costuri estimative ale onorariilor practicate de

Cabinetul de avocatura Laura Herescu.

Am luat aceasta decizie deoarece nu de putine ori am auzit persoane care se plang datorita lipsei de informare pe acest segment, astfel incat atunci cand doresc sa se adreseze unui avocat, nu stiu la ce anume sa se astepte.

Mentionez inca de la inceput ca acestor onorarii se vor adauga, daca este cazul, taxe de expeditie, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli transport/cazare ( in cazul deplasarii in afara Bucurestiului ), sume de bani care nu au cum sa fie incluse in onorariul avocatial aratat estimativ.

Mai jos vor fi prezentate, cu titlu informativ, onorarii posibile pentru diverse servicii juridice . Acestea vor putea fi majorate in functie de complexitatea cazului chiar si dincolo de maximul expus, daca natura cazului impune activitati de documentare suplimentare decat cele uzuale.

 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala ( orala) este acelasi, indiferent de ramura de drept ( cu exeptia dreptului penal ): 330 RON.  Ora initiala de consultanta are o durata medie de pana la 60 minute ( indivizibile). In functie de timpul suplimentar, se poate majora conform acestuia, daca este cazul, astfel: 5-15 min=75 lei. 16-30min=150 lei. 31-45min=225 lei. 46-60min=300 lei.
 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala drept penal  550 RON  – 750 RON – in functie de complexitate. În măsura depășirii orei inițiale, tarifarea se va efectua la 3o de minute indivizibile cu un onorariu suplimentar de 200 lei.
 • Onorariul perceput per termen( in cazurile litigioase) este acelasi, indiferent de natura litigiului( cu excepția dreptului penal) :   300 RON/ termen. Acest onorariu per termen este aplicabil dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești civile din București. Pentru prezenta la termenele in afara Bucuresti-ului onorariul de instanta se va calcula astfel: 300 lei (onorariu termen)+150-650 lei/timp deplasare (estimata prin contract)+cheltuieli de deplasare (tren/autocar/taxi etc)+ cheltuieli cazare dacă este cazul.
 • Onorarii notificari/notificat: 450 RON – 850 RON. Se vor adăuga cheltuieli administrative în cuantum de 50-100 lei, cheltuieli de expediție când va fi cazul.
 • Onorarii verificari contracte/antecontracte: 250 –  700 RON
  • Notă: având în vedere faptul că unele contracte/antecontracte  sunt scrise cu caractere mai mici de 12  iar acest fapt influențează în mod direct volumul de muncă, numărul de pagini se va calcula după ce pagina se va formata cu caractere de 12. Contractele prezentate în format fizic și scrise cu caractere mai mici de 12 se vor aprecia ca având un adaos de 50% din numărul paginilor prezentate, în vederea stabilirii onorariului.
  • între 1-5 pagini – 400 lei
  • peste 5 pagini – 400 lei + 75 lei/pagină adițională
  • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 15 de minute de consultanță gratuită. După cele 15 de minute se va aplica tariful corespunzător unei consultanțe.
  • când solicitările pentru verificarea contractelor se formulează în scris ( prin e-mail) iar analiza se va prezenta tot în scris, onorariul se va majora cu 250-550 lei, în funcție de complexitatea răspunsului, acest onorariu reprezentând timpul adițional alocat de către avocat redactării răspunsului.

 

 • Onorarii modificari contracte ( maxim 20% din contractul prezentat) ; 350 – 550 RON ( nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe, onorariul se majoreaza corespunzator .
 • Onorarii redactari contracte civile : 550 RON- 950 RON – in functie de complexitate
 • Onorarii redactari contracte comerciale: de la 850 RON
 • Onorarii contracte de muncă cu clauze specifice/ acte adiționale ( redactări/interpretări ori modificări): 350 – 850 RON

Contractele pot fi atestate de către avocat, la solicitarea clientului. Atestarea va fi posibilă numai cu prezența ambelor părți contractante, cu un cost adițional de 300 lei/atestare.

 • redactări cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconventionale, chemări în garanție, redactare interogatorii, diverse alte înscrisuri necesare în cadrul acțiunilor litigioase : 650 – 1200 RON
 • redactări note de ședință/ concluzii scrise : 550-950 lei. Analiza cazului nu intră in onorariul de redactare ci este prealabilă și distinctă.
 • analiză documente ( ex. expertize judiciare etc) fără a intra în analiza cazului – 350 -750 lei
 • sinteze legislative în diverse domenii de drept intern ( se efectuează în scris/ se prezintă verbal) : 550 – 1000 lei ( în funcție de gradul de complexitate și numărul de domenii ) La prezentarea verbală a sintezei se va acorda un timp de 15 min netarifat, apoi onorariul perceput este de 75 lei/15 min indivizibile.
 • sinteze legislative drept european : 800 – 1900 RON
 • explicare hotărâri/decizii/sentințe judecătorești: 450-750 lei
 • cereri de strămutare: 450-650 lei
 • cereri privind scutirea la plata taxei judiciare de timbru, cereri de reexaminare: 550-850 lei
 • atestare documente : 450 lei/document

Onorarii analize caz

 • – pre-litigioase: de la 550 RON
 • – litigioase ( aflate pe rolul instantelor de judecata); de la 800 RON

Notă : întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 250 lei / oră (prima oră indivizibilă), apoi pe fracțiune indivizibilă de câte 15 min: 50 lei / 15 min.

Analiza prezentată sub forma unui memoriu/opinie scrisă – 500-800 lei

*** Costul consultanței se justifică în principal și prin faptul că în cadrul întâlnirii dialogul nu se va rezuma doar la a prezenta analiza ci va fi o interacțiune directă între client și avocat, clientul solicitând și alte informații decât cele pe care avocatul le  prezintă oral sub formă de concluzii, la care  se adaugă timpul alocat întâlnirii de către avocat. ***

 

Onorarii inițiale litigii

 • CIVIL –  exemple:
 • iesiri din indiviziune 2700 – 3800 lei
 • mosteniri – 2600 – 3550 lei
 • granituiri – 2600 – 3800 lei
 • rezilieri/anulari contracte civile 2700 – 3800 lei
 • raspundere delictuala etc:  de la 2600 – 3800 lei
 • uzucapiuni: de la 2900 – 4800 lei
 • raspunderi contractuale –  de la 2600 – 3700 lei
 • LITIGII MUNCA :
 • concedieri: 2000 RON – 2800 RON
 • sancțiuni suferite de angajat: 2000 – 2500 RON

DREPTUL FAMILIEI

 • divort cu/fara minori: 2300 – 3100 lei
 • divort cu/fara minori inclusiv capat de cerere privind partajul : de la 2900 lei
 • partaj dupa divort 2900 – 3900 lei
 • incredintari/ reincredintari  minori ( stabilirea domiciliului minorului ) : 2000 – 2600 lei
 • pensii alimentare : 1650 – 2200 lei
 • ordonanta presedintiala de incredintare temporara minor/ atribuire folosinta temporara locuinta/pensie alimentara ;  2000 – 2790 lei – in functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant/parat  aflat in afara Romaniei fara partaj  ( in imposibilitate de prezentare) – 2800 RON  – 4000 lei(  nu include si deplasarea avocatului pentru achitarea taxei de timbru)
 • ordine de protecție – 1890- 2800 lei
 • tutela 1800 – 2800 lei
 • redactare planning familial ( pentru instanță ori în vederea desfacerii căsătoriei la notariat) : 750– 1500 lei
 • redactare tranzacții: 700 – 2000 RON
 • adopții: 3400 – 4600 RON; adopții major: 2000 lei

Alte  onorarii estimative:

 • – diverse ordonante presedintiale : de la 2200 lei
 • – actiuni privind anularea clauzelor abuzive in contractele bancare – protectia consumatorului : 3200 RON – 4800 lei
 • – infiintari PFA – 850 RON.
 • infiintari intreprinderi familiale – 900 RON
 • infiintari SRL  –  2000 RON- 3500 RON ( in functie de numarul de asociati)
 • litigii asociatii proprietari – 2400 RON – 3800 RON

DREPT PENAL:

 • consultanță: 350- 600 lei/ oră în funcție de complexitate
 • asistență Parchet – 900-1400 lei/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție : 800 lei/deplasare ( București) plus cheltuieli de transport
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Bucureștiului – 1200- 1400 lei/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză dosar penal 1700 – 4500 lei
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 lei/termen
 • redactare diverse memorii/înscrisuri 750-1800 lei
 • cameră preliminară 2500 – 3000 lei
 • fond: 3500 – 7500 lei
 • acord recunoaștere vinovăție: 2000 – 5500 lei
 • apel: 4000 – 7500 lei
 • redactare cereri reabilitare: 1200 lei.
 • asistență/reprezentare în instanță privind reabilitarea: 2500 lei.

 

 • Onorariile ( sumele brute)  INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat. 
 • Onorariile indicate mai sus  NU includ cheltuielile administrative  și cheltuielile de transport/cazare – acolo unde este cazul. 
 • Cheltuielile administrative , cheltuielile cu consumabile, cheltuielile cu transmiterea: în funcție de costurile valabile la acel moment și sunt obligatorii pentru client. 

Onorariile inițiale se achită integral, de regulă, la semnarea contractului de asistență juridică ori la începerea lucrării.

Serviciile se pot oferi si clientilor din afara Bucurestiului, inclusiv in situatia in care acestia inteleg sa aiba o colaborare cu Cabinetul chiar si numai pentru redactari diverse cereri, notificari, memorii, redactari contracte, analize caz etc.

 

 

Seriozitatea avocatului Laura Herescu si calitatea serviciilor oferite vor fi , insa nu la nivel mediu ci, din contra, fiecare client va fi tratat cu aceeasi daruire si atentie indiferent de cauza si onorariul stabilit si achitat.

Singurele cerinte sunt ca fiecare client care beneficiaza de serviciile Cabinetului, sa isi respecte programarile, termenele de plata si de predare a documentelor ( daca este cazul) si, la randul sau va beneficia de respectarea programului de primire, corectitudine  si  respectarea termenelor stabilite pentru finalizarea lucrarii.

Programarile se fac

telefonic, la nr 0722.33.80.81

prin e-mail : avocat.herescu@gmail.com

prin whatsapp la nr 0722.33.80.81

 • In masura in care apelul nu poate fi prealuat,  reveniti mai tarziu sau transmiteți un e-mail în vederea contactării ulterioare.
 • Avocatul poate fi angajat intr-o consultatie juridica sau se poate afla in sala de judecata.
 • Pentru detalii privind programarile, vizitati pagina de contact.