ONORARII LITIGII

 

ONORARII LITIGII.

În măsura în care aveți nevoie de un avocat care să vă reprezinte interesele în fața unei instanțe de judecată, procedura de angajare a acestuia și onorariile ( în limite minime și maxime) pentru diversele litigii sunt:

 1. Pentru a putea ca avocatul să vă reprezinte, este necesar să semnați cu acesta un contract de asistență juridică în baza căruia se va emite delegația avocațială.

Prin contractul de asistență juridică avocatul se obligă să ducă la îndeplinire mandatul primit ( reprezentarea dvs).

b)  Onorariul se achită integral odată cu semnarea contractului de asistență juridică.

Onorariile, în contract, vor fi menționate în lei, la cursul euro din ziua plății și se va emite factură fiscală/chitanță care va fi transmisă către client prin e-mail.

Onorariile nu contin TVA, Cabinetul fiind neplătitor de TVA.

Toate taxele pe care le suportă avocatul către Barou și Administrația financiară sunt incluse în onorariu, astfel încât clientul nu va plăti decât onorariul stabilit.

Clientului îi va reveni obligația să achite, adițional, taxe de timbru ( conform OUG 80/2013) și care sunt, conform legii, în sarcina sa și, dacă va fi cazul, cheltuieli de deplasare și cazare ale avocatului în afara orașului București ( pentru litigii aflate în alte circumscripții decât cele ale instanțelor bucureștene), taxe de expediere acte.

Onorariul nu se va majora pe parcursul litigiului pana la iesirea sa in pronuntare la instanța pentru care avocatul a fost angajat, daca nu intervin servicii juridice noi neprevăzute ori nesolicitate de către client la momentul angajării avocatului.

Exemple de onorarii pentru cele mai frecvente litigii:

 1. Dreptul familiei:
 • Divort cu/fără minori( reclamant/parat aflat in afara tarii): 500 euro – 700 euro
 • Divort cu/fără minori inclusiv capăt de cerere privind partajul (reclamant/parat aflat in afara tarii): 700 euro – 900 euro
 • Partaj după divort: 650 euro – 750 euro
 • Încredințări/reîncredințări minori ( stabiliea domiciliului): 400 euro – 550 euro
 • Pensii alimentare( inclusiv majorări/micșorări): 400 euro- 550 euro
 • Ordonanță președințială de încredințare temporară minor/ atribuire folosinta locuinta ( în functie de nr de capete de cerere): 450 euro- 650 euro
 • Redactări planning familial ( pentru instanță ori la notariat): 300 euro – 350 euro
 • Tutela: 450 euro – 650 euro
 • Redactare tranzacții: 350 euro- 450 euro
 • Onorariile includ si maxim 3 termene de judecată. De la al patrulea termen se achită un onorariu de 30 euro/termen.

2. Drept civil:

 • Ieșiri din indiviziune: 480 euro-750 euro
 • moșteniri: 500 euro – 750 euro
 • granituiri/ posesii: 430 euro- 550 euro
 • răspundere delictuala: 480 euro – 550 euro
 • uzucapiuni: 650 euro – 750 euro
 • raspunderi contractuale: 480 euro – 650 euro

Onorariile includ si maxim 3 termene de judecată. De la al patrulea termen se achită un onorariu de 30 euro/termen.

3. Alte categorii:

 • Litigii cu asociații de proprietari: 400 euro – 550 euro

TOATE onorariile vor constitui cheltuieli de judecată și vor putea fi solicitate în instanță de la partea adversă în baza facturii fiscale emisă de avocat.

Pentru alte ramuri de drept, onoariile vor putea fi cuantificate după analiza cazului și aduse la cunoștința clientului în mod transparent pentru ca acesta să poată decide în deplină cunoștință de cauză.

 • Toate onorariile se achită la momentul angajării avocatului pentru serviciile juridice solicitate.
 • Modalități de plată: transfer bancar, Western Union, MoneyGram.