Acțiunile principale

 

CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Conform noilor dispoziții ale codului de procedură civilă, aceste cereri trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu unele cerințe de formă pentru a se putea începe procedura prealabilă care se va desfășura înainte de fixarea primului termen de judecată.

Este important ca aceste cereri de chemare în judecată să fie formulate complet și coerent, să aibă bine stabilite capetele de cerere și motivarea acestora, deoarece aceasta fixează limitele judecății care va urma.

Nu consider că o cerere de chemare în judecată trebuie să impresioneze prin cantitate ci să convingă prin calitate – calitatea informațiilor  oferite judecătorului care urmează să aibă cauza spre soluționare.

Introducerea amănuntelor fără importanță ori fără impact asupra speței pot induce judecătorul în eroare – de obicei oamenii sunt tentați să scrie cât mai mult pentru a fi cât mai bine înțeleși, implicarea personală determinându-i nu de puține ori să piardă din vedere elemente importante și să supradimensioneze pe cele irelevante. De aceea consider că sprijinul unui avocat în redactarea acestei acțiuni este foarte importantă – avocatul știe ce anume să aleagă din multitudinea de informații, să le exploateze la maxim în beneficiul clientului și, de ce nu, să contracareze pe cele mai putin benefice acestuia.

Nu este de ajuns povestea, ci ea trebuie susținută de probe, argumente juridice și coerența pe care serviciile unui avocat vi le poate oferi.

av. Laura Herescu

tel. 0722.33.80.81

e-mail avocat.herescu@gmail.com