Cererea reconvențională

 

Această cerere poate fi formulată de către pârât în măsura în care acesta are propriile sale pretenții în legătură cu acțiunea principală și care derivă din același raport juridic sau are o strânsă legătură cu acesta.

Cererea reconvențională este supusă acelorași condiții ca și cererea de chemare în judecată, pârâtul având dreptul de a chema în judecată și alte persoane, în calitate de pârâți.

De asemenea, la cererea reconvențională a pârâtului, reclamantul nu va putea formula la rândul său, o altă cerere reconvențională însă va putea depune o întâmpinare.

Cererea reconvențională este distinctă de întâmpinare și va fi depusă odată cu aceasta ori, în cazul în care întâmpinarea nu este obligatorie, până la primul termen de judecată.

Având în vedere că cererea reconvențională stabilește limitele judecării pretențiilor pârâtului față de reclamant iar de acestea va fi ținut judecătorul fără a le putea depăși, este indicat ca pârâtul să solicite suport juridic de specialitate în redactarea acesteia.