Întâmpinarea

ÎNTÂMPINAREA

Este o cerere prin care partea chemată în judecată are dreptul să își arate apărările, să solicite probele pe care se bazează și să invoce argumentele juridice care să tindă către respingerea pretențiilor reclamantului.

Întâmpinarea este supusă și ea, ca și cererea de chemare în judecată, unor condiții de formă și fond.  Trebuie redactată și depusă la dosarul cauzei în termenul stabilit de către lege și adus la cunoștință de către instanță prin citația adiacentă cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor pe care partea reclamantă le-a atașat acesteia.

La fel ca și în cazul cererii de chemare în judecată, întâmpinarea are un rol foarte important în desfășurarea procesului în condiții echitabile – nedepunerea sa în termen va conduce la decăderea părții de a mai formula apărări și a propune probe în susținerea lor.

De ce este indicat ca întâmpinarea să fie redactată de către un avocat? Din aceleași considerente care au argumentat necesitatea unui suport juridic de specialitate în privința acțiunii principale. Coerența apărărilor și a ideilor va conduce la o mai bună înțelegere a opiniei pârâtului de către judecător, sporind șansele de reușită indiferent că acestea tind să respingă în totalitate pretențiile reclamantului, ori în parte sau doar să le micșoreze.

De asemenea, un avocat va ști să decidă ce probatoriu este util cauzei pentru a nu supraîncărca dosarul cu înscrisuri fără nicio relevanță în speța dată.

 

av. Laura Herescu

0722.33.80.81

avocat.herescu@gmail.com